BK Event

PRODUCTION

Projenize uygun doğru ekipmanı profesyonel ekibimizle birlikte sağlamak için hazırız. İhtiyacınız olan ekipman detayını vermeniz yeterli olacaktır. Çok daha fazlasıyla ve önerilerle projenizde birlikte olacağız.

We are ready to provide the right equipment for your project with our professional team. It will be sufficient to provide the equipment details you need. We will be together in your project with much more and suggestions.

MODULAR PODIUM

OUR TALENTS THAT WE CAN OFFER YOU

Etkinliğiniz için gerekli olan sahne kurulumlarında ihtiyacınız olan podyum sistemi seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz.

You can review our podium system options that you need for the stage setups required for your event.

TRUSS

OUR RECENT EVENTS

Projenize uygun olan ölçüde ve şekilde truss ekipmanlarımızı konumlandırabiliriz.

We can position our truss equipment in the size and shape suitable for your project.

SOUND SYSTEMS

OUR TALENTS THAT WE CAN OFFER YOU

Projenize uygun olan en doğru ve en uygun ekipmanı belirleyip,uzman ekibimizle hizmet vermeye hazırız.

We are ready to provide service with our expert team by determining the most accurate and most suitable equipment suitable for your project.

LIGHTING SYSTEMS

OUR RECENT EVENTS

Projenize uygun olan en doğru ve en uygun aydınlatma ekipmanını belirleyip,uzman ekibimizle hizmet vermeye hazırız.

We are ready to provide service with our expert team by determining the most accurate and most suitable lighting equipment suitable for your project.

TV SHOWS

OUR TALENTS THAT WE CAN OFFER YOU

Projenize uygun alanı ve gerekli olan uzman ekibi sağlama konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.

You can contact us to provide the appropriate area for your project and the necessary expert team.

EQUIPMENTS

OUR RECENT EVENTS

Projenize uygun olan ekipmanı satın alarak veya kiralayarak hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

You can benefit from our services by purchasing or renting the equipment suitable for your project.

BACKLINE

OUR TALENTS THAT WE CAN OFFER YOU

İhtiyacınız olan altyapısal detayı vermeniz halinde uzman ekibimiz gerekli olan ekipman desteğini sağlayacaktır.

If you provide the infrastructural details you need, our expert team will provide the necessary equipment support.